J 1-7 TPV導电管
www.vnsr8800.com

组织:弹性螺旋钢丝
管璧-抗静电TPV
壁厚-約0.5mm
 
 

J 1-7 TPV導电管   www.3644.com 

 -www.3644.com-www.3644.com
运用:合适含有爆炸性混合物的地区(防爆)如:空调透风烟雾,焊接瓦斯抽放,除尘和氛围活动
尺度色彩:玄色
性子:超轻型 ,可压缩比例4:1,对碱类,酸类,化工,UV和优越的耐臭氧 , 凭据UL94-HB阻燃 ,表面电阻
106 -www.3644.com-www.3644.comΩ-www.vnsr8800.com-www.3644.com
交货规格:ø 51至ø 406 mm
温度局限:-20°C~ +150°C-www.3644.comwww.3644.com

 -www.3644.com-www.3644.com